Innherred Flyklubb er Norges nest eldste mikroflyklubb!


Innherred Mikroflyklubb ble stiftet 16. juni i 1984 av de tidligste pionerene i mikroflyging som det het den gangen. Dette finner vi i flere avisartiklert fra 1984. Klubben er et direkte resultat av at forbudet mot mikrofly ble opphevet i 1984. En av klubbens grunnleggere Ståle Nordgård ble i 1984 interjuet i Trønderavisa om klubbens stiftelse på høsten 1984. I klubbens over 40 årige eksistens har både regler og fly endret seg. Vi heter derfor idag Innherred Flyklubb og vi flyr idag Sportsfly.Møter


Innherred Flyklubb har faste møter hver måned i løpet av året. I sommerhalvåret flyr vi så mye at det er pause i møteaktiviteten mellom Mai og September. Men vi treffes uansett på flyplassen, hvor vi har et flott anlegg som vi prøver å holde istand på dugnad.Sportsflyging


Innherred Flyklubb favner egentlig alle med flyinteresse- Vi har medlemmer som både flyr modellfly, sportsfly og større motorfly. Men i hovedsak flyr vi med klassen Sportsfly fra Henning Flyplass. Selv om det ved flere anledninger har landet større fly på flyplassen.


Sportsfly er en klassifisering av fly hvor erfaringene med flyging av mikrofly er koblet sammen med høyere krav til utdannelse som idag godkjennes av luftfartstilsynet.Et historisk møtested


Flyplassen i Henning er yngre enn selve flyklubben som er fra 1984. Flystripa ble etablert i 1986, og de aller første hangarene i Henning ble satt opp i 1996, over 10 år etter at klubben ble etablert. Om du tar turen til Henning Flyplass så kan vi med rette si at du flyr på flyhistorisk grunn.Hvordan får jeg sertifikat?Innherred Flyklubb organiserer ikke noe teorikurs eller flygeopplæring i egen regi. Men anbefaler sine elever å enten gå teorikurs hos en av klubbene rundt som holder teoriopplæring, eller tilegne seg teorien selv. Flygetrening får du også ved de omkringliggende klubbene som tilbyr skoling til sportsfly sertifikat.


I Innherred har vi godt samarbeid med Snåsa Flyklubb som kan gi deg den utdanning du trenger til å kunne bli pilot.


Pilotene i Henning Flyklubb er oppdaterte og flyr på det regelverk som er bestemt av Norsk Luftsportsforbund sine nettsider:

https://www.nlf.no/sportsfly


Sportsflyging er belagt med en del restriksjoner i den hensikt å øke sikkerheten. Flygingen skal foregå i høyder over 150 m (500 fot) over terreng, sjø eller isbelagte vann. Over tettbygd strøk og folkeansamlinger skal høyden være minst 300m (1000 fot) innenfor 600m sideveis avstand og kun når sikten er over 5 km. I tillegg finnes det en rekke naturreservater der minstehøyden er 800-1000 fot.


Landfly kan flys over vann dersom relevant redningsutstyr en ombord. Det er ikke krav til navigasjonslys på mikrofly, og disse kan derfor bare flys mellom soloppgang og solnedgang. Dersom flyet er utstyrt med navigasjonslys og antikollisjonslys kan en operere i den perioden som er definert som dagslys. Dette kommer godt med for de aller lengst nord som opplever årets siste solnedgang i november og neste soloppgang i januar.


Flyging i kontrollert luftrom og i informasjonssoner, dvs. omkring offentlige lufthavner, kan kun foregå etter klarering eller informasjon fra tårnet. En betingelse er derfor at man har en fungerende flyradio ombord. For å benytte en kommunikasjonsradio ombord i et luftfartøy skal en ha gyldig flytelefonisertifikat. I kontrollert luftrom klasse C og D er det også krav til radartransponder ombord. Både radio og transponder kreves konsesjon.